banner tall

Hoe werkt aanmelden?

Aanmelden gebeurt met een elektronisch formulier dat je invult op een computer.

Vanaf 7 februari tot 27 februari staat de aanmeldingswebsite open en kan je je kind online aanmelden bij de scholen van je voorkeur.

Opgelet! Broers en zussen, en kinderen van personeel meldenonline aan van 22 november tot 5 december 2017.( Vanaf 22 november wordt de link naar aanmelden geactiveerd.)

Er wordt een aantal gegevens gevraagd zoals de naam van je kind, het rijksregisternummer, het domicilieadres van je kind, je werkadres (als je dat wil gebruiken), ...

Neem rustig de tijd om alle gevraagde gegevens in te vullen.

Vul deze gegevens naar waarheid in.  (Geef je foute informatie dan kan je aanmelding ongeldig worden.)

Je kan een keuze maken uit alle scholen voor gewoon kleuter- en basisonderwijs op het grondgebied Vilvoorde.

Kies voor verschillende scholen in volgorde van jouw voorkeur. Je schoolkeuze wordt zoveel mogelijk gevolgd.

Op sommige scholen is de vraag naar vrije plaatsen groter dan het aanbod.

Bij een tekort aan plaatsen gaat de voorrang :

  • eerst naar broers en zussen en kinderen van personeel,
  • dan naar de kinderen die het dichtst bij de school wonen of van wie een ouder het dichtst bij de school werkt.
  • Ook werden er afspraken vastgelegd om te groeien naar een sociale mix op school in evenwicht met de buurt rond de school (indicator- en niet-indicatorleerlingen)

TIP : surf naar de website van de scholen of ga eens langs in de school of scholen van jouw voorkeur voor je een keuze maakt.