blue flower

 

Naar school in Vilvoorde in 2021-2022.

Je zoekt een buitengewoon lagere school voor je kind in Vilvoorde.

Alle scholen buitengewoon onderwijs is Vilvoorde werken op deze manier:

   - Je meldt eerst je kind aan via de schoolwebsite of deze website.

     (De link verschijnt hier wanneer de aanmeldperiode start.)

   - Daarna schrijf je jouw kind in op een school.

 

Voorwaarden

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs kan alleen wanneer je kind een verslag van het CLB heeft of een voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Dit verslag volgt na een handelingsgericht diagnostisch traject, dat het CLB, de school, de ouders en de leerling zicht geeft op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling.

Daarnaast moet de leerling ook beantwoorden aan de specifieke toelatingsvoorwaarden door de school aangeboden type waarin hij of zij wil starten.

Met een verslag kan je ook inschrijven in een gewone school (onder ontbindende voorwaarde).

Voor meer info hierover, contacteer het CLB van je huidige school. 

 

Scholen

BO overzicht scholen 20 21

 

Aanmeldings- en inschrijvingsdata

Beide scholen, KOV Klavertje Vier en SBLO Oase melden aan voor de inschrijvingen 2021-2022.

KOV Klavertje Vier meldt aan voor Type Basisaanbod

SBLO Oase meldt aan voor Type Basisaanbod  én Type 9 (ASS, autismespectrumstoornis)

 

Inschrijven van de voorrangsgroepen:broers, zussen én kinderen van personeel

van 08/03/2021 tot en met 19/03/2021

    Deze inschrijvingen gebeuren rechtstreeks via de school.

 

 

Aanmelden van alle kinderen

van 22/03/2021 tot en met 02/04/2021

 

Inschrijven van aangemelde kinderen met ticket

van 28/04/2021 tot en met 21/05/2021

     

       

Vrije inschrijvingen

vanaf 03/05/2021