blue flower

 

Naar school in Vilvoorde

in schooljaar 2022-2023.

 

Je zoekt een buitengewoon lagere school voor je kind in Vilvoorde.

Alle scholen buitengewoon onderwijs in Vilvoorde werken op deze manier:

   Je meldt eerst je kind aan via de schoolwebsite of deze website. Daarna schrijf je jouw kind in op een school.

   De aanmeldingen starten op ma 21/03/2022 - 8.30 u. en eindigen op vr 01/04/2022 - 12.00 u.

 

Hier vind je de vrije plaatsen voor volgend schooljaar, 2022-2023.

Deze vrije plaatsen werden gepubliceerd op di 03/05/2022

  Vrije plaatsen 22 23 vrije inschrijvingen BuLO

    

Voorwaarden

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs kan alleen wanneer je kind een verslag van het CLB heeft of een voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Dit verslag volgt na een handelingsgericht diagnostisch traject, dat het CLB, de school, de ouders en de leerling zicht geeft op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling.

Daarnaast moet de leerling ook beantwoorden aan de specifieke toelatingsvoorwaarden door de school aangeboden type waarin hij of zij wil starten.

Met een verslag kan je ook inschrijven in een gewone school (onder ontbindende voorwaarde).

Voor meer info hierover, contacteer het CLB van je huidige school. 

 

Scholen

BO overzicht scholen 20 21

Je kan de schoolwebsite bezoeken: www.kov.be/k4      Je kan de schoolwebsite bezoeken: www.sblo-oase.be

 

Aanmeldings- en inschrijvingsdata

Beide scholen, KOV Klavertje Vier en SBLO Oase melden aan voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023.

KOV Klavertje Vier meldt aan voor Type Basisaanbod

SBLO Oase meldt aan voor Type Basisaanbod  én Type 9 (ASS, autismespectrumstoornis)

 

Inschrijven van de voorrangsgroepen:broers, zussen én kinderen van personeel

van 07/03/2022 tot en met 18/03/2022.

    Deze inschrijvingen gebeuren rechtstreeks via de school.

 

 

Aanmelden van alle kinderen

van 21/03/2022 (8.30 u.) tot en met 01/04/2022 (12.00 u.)

 Tegen de voorziene periode komt hier de aanmeldlink.

 

 

Inschrijven van aangemelde kinderen met ticket

van 27/04/2022 tot en met 20/05/2022

     

       

Vrije inschrijvingen

vanaf 05/05/2022 - 9.30 u. 

Deze inschrijvingen gebeuren rechtstreeks via de school en verlopen volgens chronologie.

Dit betekent dat de eerste die de inschrijvingsvraag stelt, recht heeft op de inschrijving. (als er nog vrije plaatsen zijn) 

Informeer bij de school op welke manier deze vrije inschrijvingen worden georganiseerd.

 

Ordeningscriteria

Hoe krijgen kinderen een plaats op school?

- We kijken eerst naar je voorkeurschool. (= schoolkeuze)

- Daarna kijken we hoe ver je van de school woont. (= afstand domicilieadres-schooladres)