blue flower

 

Wat is een ombudsdienst inschrijvingen?

Elke initiatiefnemer die een aanmeldingsprocedure organiseert, richt een ombudsdienst inschrijvingen in die instaat voor de eerstelijnsbehandeling van 

     - klachten of vaststellingen over technische fouten of zuivere materiële vergissingen

       voor of na de definitieve toewijzing

     - vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie

     - de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing

       van de aanmeldingsprocedure

 

Een technische fout kan bijvoorbeeld zijn dat het aanmeldsysteem uitvalt tijdens je registratie.

Een zuiver materiële vergissing is een verschrijving die gepaard gaat met de aanmelding en bij de werking van het aanmeldsysteem. Dit kan bijvoorbeeld het foutief intikken van het huisnummer tijdens de aanmelding/registratie.  Het is wel een vereiste dat er over de materiële vergissing nauwelijks discussie mogelijk is. Het gaat met andere woorden over een onoplettendheid die met een eenvoudige precisering kan worden rechtgezet. Om een zuivere materiële vergissing in te roepen, moet de betrokkene te goeder trouw handelen. 

Een uitzonderlijke situatie is een situatie waarbij de betrokkene voor een specifieke school waarvoor wordt aangemeld, een uitzonderlijke situatie inroept die alleen van toepassing is op de leerling in kwestie in die school en waarbij die inschrijving de enige mogelijkheid is om de toegang tot onderwijs te garanderen. 

 

 Hoe dien je een klacht in? Hoe dien je een vraag tot een uitzonderlijke situatie in? 

Je mailt naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie over de behandeling van klachten of vragen tot een uitzonderlijk situatie.

 

Termijn

De ombudsdienst inschrijvingen behandelt enkel klachten of vragen die betrekking hebben op de aanmeldingsprocedure. 

De aanmeldingsprocedure eindigt bij de start van de vrije inschrijvingen. 

Klachten en vaststellingen die na een termijn van 15 kalenderdagen na de vaststelling van de betwiste feiten ingediend worden, zijn onontvankelijk. 

Voor de toepassing van de termijnen worden zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen, de schoolvakanties en facultatieve verlofdagen niet meegerekend. 

 

Informatie

Meer informatie over de werking en de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen voor dit initiatief kan opgevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.