Naar school in Vilvoorde in schooljaar 2024-2025.

Je zoekt een buitengewoon lagere school voor je kind in Vilvoorde.

Alle scholen buitengewoon onderwijs in Vilvoorde werken op deze manier:

Je meldt eerst je kind aan via de schoolwebsite of deze website. Daarna schrijf je jouw kind in op een school. De aanmeldingen starten op vr 15/03/2024 – 8.30 u. en eindigen op vr 29/03/2024 – 12.00 u.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwRPOc-wp006ScLULZoZJnnstqjRuLbo0u9StJJFVPk62hMw/viewform?usp=sf_link

De vrije plaatsen voor de start van de aanmeldingen voor Type Basisaanbod of Type 9 worden hier gepubliceerd. 

Hier kan je de gebruikersovereenkomst – privacyverklaring nalezen. 

Hier vind je de vrije plaatsen voor de start van de inschrijvingen van de voorrangsgroepen voor Type Basisaanbod of Type 9. 

Deze vrije plaatsen werden gepubliceerd op di 12/03/2024

Voorwaarden

Inschrijven in het buitengewoon onderwijs kan alleen wanneer je kind een verslag van het CLB heeft of een voorlopig document inschrijving buitengewoon onderwijs van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding). Dit verslag volgt na een handelingsgericht diagnostisch traject, dat het CLB, de school, de ouders en de leerling zicht geeft op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling.

Daarnaast moet de leerling ook beantwoorden aan de specifieke toelatingsvoorwaarden door de school aangeboden type waarin hij of zij wil starten.

Met een verslag kan je ook inschrijven in een gewone school (onder ontbindende voorwaarde).

Voor meer info hierover, contacteer het CLB van je huidige school. 

Scholen

KOV Klavertje Vier

Type basisaanbod

Guldenschaapstraat 27 – 1800 Vilvoorde                                
Directeur: Anne Blondeel
Tel. 02 251 33 57
E-mail: info.k4@kov.be
Website: www.kov.be

SBLO Oase

Type basisaanbod
Type 9 (ASS, autismespectrumstoornis)

de Bavaylei 120 – 1800 Vilvoorde                                
Directeur: Roselien Rappé
Tel. 02 255 47 93
E-mail: secretariaat.oase@sovilvoorde.be
Website: www.sblo-oase.be

     

Aanmeldings- en inschrijvingsdata

Beide scholen, KOV Klavertje Vier en SBLO Oase melden aan voor de inschrijvingen voor schooljaar 2024-2025.

KOV Klavertje Vier meldt aan voor Type Basisaanbod 

SBLO Oase meldt aan voor Type Basisaanbod  én Type 9 (ASS, autismespectrumstoornis)

Inschrijven van de voorrangsgroepen:broers, zussen én kinderen van personeel van 26/02/2024 tot en met 11/03/2024.

Deze inschrijvingen gebeuren rechtstreeks via de school.

Aanmelden van alle kinderen van 15/03/2024 (8.30 u.) tot en met 29/03/2024 (12.00 u.)

Inschrijven van aangemelde kinderen met ticket van 26/04/2024 tot en met 24/05/2024

Vrije inschrijvingen

vanaf 13/05/2024 – 9.30 u. 

Deze inschrijvingen gebeuren rechtstreeks via de school en verlopen volgens chronologie.

Dit betekent dat de eerste die de inschrijvingsvraag stelt, recht heeft op de inschrijving. (als er nog vrije plaatsen zijn) 

Informeer bij de school op welke manier deze vrije inschrijvingen worden georganiseerd.

Ordeningscriteria

Hoe krijgen kinderen een plaats op school?

  • We kijken eerst naar je voorkeurschool. (= schoolkeuze)
  • Daarna kijken we hoe ver je van de school woont. (= afstand domicilieadres-schooladres)