Waarom meld je je kind aan via de website?

 • Je hoeft niet te wachten aan de school om in te schrijven. Je hoeft dus geen verlof te nemen.
 • Je kan meer scholen aanduiden. Je kan aangeven welke school je favoriet is.
 • Elk kind krijgt gelijke kansen om in te schrijven in zijn favoriete school in de buurt.

Wat gebeurt er als je je kind niet aanmeldt?

Je kan je kind pas inschrijven op school vanaf 23 mei 2024. Er zijn dan nog weinig vrije plaatsen over.

De meeste plaatsen zijn bezet door kinderen die zich aanmeldden via de website.

Voor welke scholen kan je je kind aanmelden?

Alle scholen van Vilvoorde melden digitaal aan. Je vindt een overzicht van deze scholen op deze website.

Wij raden je aan om minimum 3 schoolkeuzes te maken. Dan is de kans groter dat je jouw kind kan inschrijven in een school.

Je meldt je kind aan voor het 1ste leerjaar. Wat moet je weten?

Voor 6-jarige kinderen in het 1ste leerjaar gelden er toelatingsvoorwaarden.

Dit is belangrijk om te weten als je kind van school verandert bij de overstap van de 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar.

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige school en ten minste 290 halve dagen aanwezigheid heeft, heeft toegang tot het gewoon lager onderwijs.

Een 6-jarige leerling ingeschreven in een erkende Nederlandstalige school en geen 290 halve dagen aanwezigheid heeft, kan toegang tot het gewoon lager onderwijs krijgen

 • mits een gunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs
 • een ongunstig advies van de klassenraad voor kleuteronderwijs, maar wel een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs.

Een kleuter/leerling ingeschreven in een Franstalige kleuterschool heeft een gunstige beslissing van de klassenraad lager onderwijs nodig om te starten.

Dit alles geldt niet voor 5- en 7-jarige kinderen. 

Kan je kind toegewezen worden aan een school die je niet hebt gekozen?

Nee. Je kind kan enkel toegewezen worden aan één van je voorkeurscholen.

Is het tijdstip waarop je je kind aanmeldt van belang?

Nee. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk. Doe het wel binnen de voorziene periode!

Welke gegevens heb je nodig om je kind aan te melden?

Het rijksregisternummer van je kind heb je nodig om aan te melden. Dit rijksregisternummer kan je terugvinden op de kids-ID, e-ID of briefje mutualiteit van je kind.

Heeft je kind geen rijksregisternummer? Neem dan contact op met de beheerder (nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be).

Hoe krijgen kinderen een plaats op school?

De schoolkeuze is altijd prioritair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Aanmeldingen voor scholen van eerste voorkeur kunnen nooit verdrongen worden door aanmeldingen van lagere voorkeur.                                                                                                                                                                 

Wanneer op grond van schoolkeuze niet alle leerlingen voor een leerlingengroep toegewezen kunnen worden, wordt afstand ingeroepen om de volgorde te bepalen.  

Hoe wordt de afstand berekend?

Voor de afstandsberekening maken we gebruik van de optie ‘wandelafstand’. Om de afstand te bepalen tussen de coördinaten van het domicilie-adres van de leerling of het werkadres van een ouder enerzijds en de coördinaten van het officiële adres van de school anderzijds wordt berekend in GoogleMaps. 

Welk adres geef je op?

Het domicilie-adres van je kind. Het kind moet aangemeld worden op het adres waarop je kind gedomicilieerd is volgens het rijksregister. Hierop zal de controle uitgevoerd worden.

Wanneer je met een officieel document kan aantonen dat je ten laatste in het eerste semester van het betrokken schooljaar op het adres zal wonen dat je wil gebruiken, dan kan het toekomstig domicilie-adres gebruikt worden.   

Neem hiervoor zeker contact op met de beheerder. (nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be

Hoe meld je aan?

Je meldt je kind aan via de website:

 • Ga naar www.naarschoolinvilvoorde.be
 • Klik op de link ‘aanmelden’.
  (Deze link is zichtbaar wanneer de aanmeldperiode start.)
 • Vul alle gegevens correct in.
  (Stelt de school vast dat je foutieve info gaf? Dan kan je ticket ongeldig zijn.)
 • Kies je scholen, in Vilvoorde, van voorkeur. Zet deze scholen in de volgorde van jouw keuze.
  (plaats 1 = de hoogste voorkeur)

Geef zo veel mogelijk scholen op, zo is de kans groter dat je je kind kan inschrijven in een school.

 Hoeveel vrije plaatsen zijn er in de scholen?

Je vindt een overzicht van de vrije plaatsen op deze website.

Heeft je kind recht op voorrang?

Kinderen die tot de voorrangsgroepen behoren, kunnen aanmelden in een aparte periode. Zij krijgen op deze manier voorrang op andere leerlingen. De voorrang geldt in die school waar er reeds een broer of zus ingeschreven is. 

Deze voorrang is enkel geldig in de voorziene periode. Heeft je kind recht op voorrang, maar je vergeet in de voorziene periode aan te melden, dan verlies je je recht op voorang.

Tot de voorrangsgroepen behoren:

 • Kinderen die behoren tot dezelfde leefentiteit: broers, zussen, kinderen die op hetzelfde domicilieadres wonen en / of minstens 1 gemeenschappelijke ouder hebben.
 • Kinderen van personeel van de school: voor vragen neem je best contact op met de school waar je werkt.

Hoe wijzig je gegevens in het aanmeldingssysteem?

Je kan zelf je gegevens niet meer wijzigen na het verzenden van het aanmeldingsformulier.

Heb je toch foutieve informatie ingevuld, neem dan contact op met de beheerder (nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be).

Je ontvangt het toewijzingsresultaat via mail.

Je ontvangt via mail een ticket om je kind in te schrijven in één van je school van voorkeur. 

Je kan je kind dan inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode ( 22 april 2024 – 13 mei 2024). Met dit ticket heb je recht op een inschrijving in de betreffende school.

Als je je kind niet inschrijft tijdens deze inschrijvingsperiode, vervalt je recht op inschrijving in de school. 

Wat is een weigeringsdocument?

Je ontvangt via mail geen ticket omdat er voor je kind op dat ogenblik geen plaats is. Je ontvangt dan een weigeringsdocument  met je plaats op de wachtlijst.

De school contacteert je als er een plaats vrijkomt, je kan dan inschrijven.

Hoe lang is de plaats van mijn kind op de wachtlijst geldig?

De school moet de volgorde van de wachtlijst volgen:

 • tot en met 30 juni 2025 voor de kinderen geboren in °2022.
 • tot en met de 5de schooldag van oktober 2024 voor alle andere kinderen.

Wat als je vindt dat de weigering onterecht is?

Je kan terecht bij de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI). Bezorg je klacht aan de Ombudsdienst Inschrijvingen (ODI) via mail lop.vilvoorde@vlaanderen.be. Deze ombudsdienst zal je klacht beoordelen.

Indien je nog steeds vindt dat je weigering onterecht is, dan kan je je richten tot de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Meer informatie vind je op http://www.agodi.be/commissie-inzake-leerlingenrechten.

Ombudsdienst inschrijvingen (ODI)

Voor meer info omtrent de ODI kan je hier terecht.